XIV CHEŁMŻYŃSKI KONKURS GITAROWY SZKÓŁ MUZYCZNYCH I STOPNIA

CHEŁMŻA 27 KWIETNIA 2020R.

Regulamin Konkursu:

 1. Konkurs odbędzie się w 27 kwietnia 2020r.w sali koncertowej Szkoły Muzycznej             I stopnia w Chełmży
 2. Organizatorami konkursu są:

    Starostwo Powiatowe w Toruniu

    Urząd Miasta Chełmży

    Szkoła Muzyczna I stopnia w Chełmży

 • Przesłuchania konkursowe uczestników są jednoetapowe i otwarte dla publiczności.
 • Uczestnicy będą występować w kolejności ustalonej przez Organizatora.
 • Cały program należy wykonać z pamięci
 • Zespoły gitarowe mogą wykonać swój program z nut.
 • Najlepsi wykonawcy zostaną nagrodzeni.
 • Konkurs oceniać będzie jury powołane przez organizatorów.

Konkurs dla uczniów Szkół Muzycznych I stopnia odbędzie się w następujących kategoriach wiekowych:

GRUPA  PIERWSZA                                              klasa I -II         –           cykl sześcioletni

                                                                                   klasa I             –           cykl czteroletni

GRUPA  DRUGA                                                     klasa III-IV      –           cykl sześcioletni

                                                                                   klasa II            –           cykl czteroletni

GRUPA TRZECIA                                                   klasa V-VI      –           cykl sześcioletni

                                                                                   klasa III-IV      –           cykl czteroletni

PROGRAM  KONKURSU  /kategoria solo/

GRUPA  PIERWSZA

 • Dwa utwory dowolne o różnym charakterze. (czas ok.4 -6 min.)

GRUPA  DRUGA

 • Etiuda ( dowolnie wybrana)
 • Program dowolny (utwory o zróżnicowanym charakterze) (czas ok. 8-10 min.)

GRUPA  TRZECIA

 • Utwór o charakterze techniczny.
 • Program dowolny ( utwory p zróżnicowanym charakterze) (czas ok. 10-12 min.)

PROGRAM  KONKURSU  /kategoria zespoły/

ZESPOŁY KAMERALNE

 • Program dowolny- w konkursie mogą wziąć udział zespoły złożone z gitar lub z towarzyszeniem innych instrumentów (czas ok. 10 min)

Warunki zgłaszania uczestników:

1.Uczestników konkursu zgłaszają Dyrekcje szkół.

2.Karty zgłoszeniowe należy wypełnić pismem drukowanym lub komputerowo i nadesłać pocztą lub mailem do 08 kwietnia 2020r.

Szkoła Muzyczne I stopnia w Chełmży

87-140 Chełmża, ul. Hallera 25.

Adres e-mail  sm.chelmza@powiattorunski.pl

3.Uczestnicy sami decydują o kolejności wykonywanych utworów podczas prezentacji.

4. Wpisowe w wysokości:

 • Solista- 60,00 zł;
 • Zespół – 60,00 zł;

należy wpłacić na konto: Szkoły Muzycznej I stopnia w Chełmży do dnia 08 kwietnia 2020r.

BS Brodnica O/ Chełmża: nr konta: 41 9484 1017 2600 0224 3744 0001.

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko ucznia, nazwę zespołu, szkołę delegującą oraz nazwę konkursu.

5. W razie rezygnacji uczestnika wpisowe nie podlega zwrotowi.

6. Uczestnicy wraz z opiekunami pokrywają we własnym zakresie koszty przejazdu.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w organizacji konkursu.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają:

Piotr Janiszewski   – dyrektor szkoły

Tel. 503 482 064

Piotr Kaźmierczak

Tel. 793 995 862

Sekretariat szkoły

Tel.  56 675 21 76

Załączniki