Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Drodzy Rodzice!

Jeśli pragniecie, aby Wasze dziecko kształciło się w szkole muzycznej prosimy o wysłanie wypełnionego kwestionariusza osobowego ( do pobrania na stronie szkoły )na nasz adres mailowy.

Na podany w nim numer kontaktowy wyślemy informację dotyczącą terminu sprawdzenia przydatności do nauki gry na instrumencie

Często otrzymujemy pytania na czym polega sprawdzian przydatności do naszej Szkoły?

Celem postępowania rekrutacyjnego w szkole muzycznej I stopnia jest określenie uzdolnień muzycznych kandydata oraz jego predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie. Badanie przydatności przebiega jednoetapowo poprzez test praktyczny sprawdzający:

– umiejętność śpiewania,

– słuch muzyczny,

– pamięć muzyczną,

– poczucie rytmu,

– zdolności fizyczno-manualne pod kątem predyspozycji do gry na wybranym przez kandydata instrumencie.

Do przesłuchania wstępnego warto się przygotować; w tym celu radzimy, aby Kandydat:

1. Wybrał swoją ulubioną piosenkę (trwającą ok.1 minuty), nauczył się jej na pamięć i starał się wykonać ją jak najstaranniej. ??

2. Spróbował powtórzyć głosem podany dźwięk oraz krótką melodię, a także wyklaskać zaprezentowane przez kogoś rytmy. ??

3. Poćwiczył rozróżnianie wesołych i smutnych melodii oraz dźwięków wysokich i niskich. ??

4. Zastanowił się, na jakim instrumencie najbardziej chciałby uczyć się grać. ??????

Załączniki